Kuuden kuukauden jakso 1.1.–30.6.2015

  • Solidiumin kaikkien omistusten tuotto katsauskaudella oli 9,7 prosenttia ja osakeomitusten tuotto 10,3 prosenttia.
  • Solidium vähensi omistusosuuttaan TeliaSonerassa ja Outokummussa ja kasvatti omistusosuuttaan Metsossa ja Outotecissa.

Tilikausi 1.7.2014–30.6.2015

  • Tilikaudella kaikkien omistusten tuotto oli 4,3 prosenttia ja osakeomistusten tuotto 4,6 prosenttia.
  • Solidiumin tilikauden tulos oli 217 miljoonaa euroa. Tulos ennen arvonalentumisia oli 800 miljoonaa euroa.
  • Solidium maksoi tilikauden aikana voitonjakoa Suomen valtiolle 1 527 miljoonaa euroa ja sai voitonjakoa omistamiltaan yhtiöiltä 275 miljoonaa euroa.
  • Solidiumin substanssiarvo laski tilikauden aikana 8,1 miljardista eurosta 6,9 miljardiin euroon pääosin voitonjaosta johtuen.
  • Solidiumin hallitus ehdottaa myöhemmin kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 266 miljoonaa euroa.

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Katsauskaudella tammikuusta kesäkuuhun osakeomistustemme tuotto oli 10,3 prosenttia ja useimpien yhtiöiden tuottokehitys oli kohtuullisen hyvää. Koko tilikauden osalta omistustemme tuotto kuitenkin hiipui vajaaseen viiteen prosenttiin. Tämä ei ole meitä tyydyttävä taso, varsinkaan kun huomioidaan osakemarkkinoiden yleinen melko vahva kehitys. Edellisen tilikauden erinomainen tuottokehitys taittui, kun erityisesti monet kaivos- ja metalliliitännäiset yhtiömme kärsivät heikosta metallisyklistä ja operatiivisista ongelmista.
Kuluvan vuoden aikana on käyty runsaasti keskustelua valtion omistajaohjauksesta ja Solidiumin toimenkuvasta. On hyvä, että omistamisesta keskustellaan. Solidiumin näkökulmasta omistajaohjauksen malli sekä saamamme toimiohje ovat olleet selkeät. Omistaja päättää Solidiumin toimivallan ja tehtäväalueen – me toimimme johdonmukaisesti ja avoimesti sen mukaan.

Kuluneena vuonna vapautimme jälleen merkittävästi pääomaa omistajamme tarpeisiin myymällä omistustamme TeliaSonerassa. Osakemyynnit ovat johtaneet vuotuisten osinkotulojen selvään ja pysyvään alenemiseen. Vaikka Solidiumin arvo valtiolle näkyy julkisuudessa ennen kaikkea vuosittaisena voitonjaon kassavirtana, työmme merkitys toteutuu kuitenkin vahvimmin omistamiimme yhtiöihin kohdistuvassa aktiivisessa vaikuttamisessa.”

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykyomistusten hyvä hoito ja niiden arvon kasvattaminen. Solidium on omistajana kahdessatoista pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 6,6 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitys ovat saatavina kokonaisuudessaan täältä:

Puolivuosikatsaus
Tiedotustilaisuuden esitys