• Solidiumin sijoitusten tuotto oli 6 kuukauden katsauskaudella -4,2 prosenttia
  • Viimeisen 12 kuukauden aikana sijoitusten tuotto oli 15,1 prosenttia
  • Solidiumin sijoitusten arvo oli 9 145 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa 30.6.2011
  • Solidium sai katsauskaudella voitonjakoa salkkuyhtiöiltä 414 miljoonaa euroa
  • Solidium osallistui TeliaSonera AB:n osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan ja myi yhtiölle osakkeita 152 miljoonalla eurolla
  • Solidium osti 4,3 prosentin omistuksen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä 60 miljoonalla eurolla

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Osakekurssit kääntyivät laskuun keväällä 2011 voimakkaan, finanssikriisin jälkeisen nousun jälkeen. Osakekurssien lasku on voimistunut katsauskauden jälkeen ja euromaiden ja Yhdysvaltojen velkaantuminen sekä hidastuva talouskasvu pitävät epävarmuutta yllä jatkossakin.

Markkinan heilahteluista huolimatta olemme toteuttaneet tehtäväämme. Kesäkuussa sijoitimme Talvivaaraan, jota olemme seuranneet pitkään. Näkemyksemme mukaan Talvivaara on hyvä sijoitus pitkällä aikavälillä ja sopii hyvin Solidiumille. Uskomme Suomen kaivosklusterin positiiviseen kehitykseen tulevaisuudessa, ja Suomella on mahdollisuus olla Euroopan johtava kaivosmaa. Olemme jo mukana klusterissa Outokumpu- ja Metso-omistustemme kautta, ja sijoittamalla Talvivaaraan vahvistimme entisestään näköalaamme kaivosteollisuuteen ja sen liitännäisiin toimialoihin.

Keväällä myimme osakkeita TeliaSoneran osakkeiden takaisinostotarjouksen yhteydessä.  Myyntitulot olivat 152 miljoonaa euroa operaatiosta, joka ei muuttanut omistusosuuttamme TeliaSonerassa.”

Tiedote saatavana kokonaisuudessaan täältä.