• Solidiumin substanssiarvo oli katsauskauden lopussa 7 715 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 3,8 % ja viimeisen 12 kuukauden ajalta 34,6 %
• Solidiumin tulos tilikaudella 1.7.2009 – 30.6.2010 oli 397,2 miljoonaa euroa
• Solidium hankki 10,3 % omistusosuuden Tieto Oyj:stä
• Solidiumin salkkuun tuli toinen uusi yhtiö, kun Kemira Oyj jakoi tytäryhtiönsä Tikkurila Oyj:n osakkeita osinkona osakkailleen; Tikkurila Oyj listattiin Helsingin pörssiin
• Solidium sai katsauskaudella käteisosinkoja ja pääomanpalautuksia yhteensä 330 miljoonaa euroa

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Finanssikriisin jälkeisen pörssinousun jälkeen tuotot normalisoituvat keväällä 2010. Hyvät osinkotuotot ja joidenkin yhtiöiden kohdalla keväällä jatkunut arvonnousu kohensivat tuottojamme, vaikka pörssikurssien kehitys oli kevään 2010 aikana poikkeuksellisen heilahtelevaa. Salkkumme laajeni kahdella uudella yhtiöllä, ja olimme aktiivisesti vaikuttamassa salkkuyhtiöidemme hallitusvalintoihin. Omistajan kannalta merkittävä muutos kevään yhtiökokouksissa oli siirtyminen hallituspalkkioiden osittaiseen maksamiseen yhtiöiden osakkeina.”

Tiedote saatavana kokonaisuudessaan täältä.