Solidiumin omistusosuus Metso Oyj:stä nyt 10,4 %

Metso Oyj (Metso) on tänään ilmoittanut, että 98 % Tamfelt Oyj:n (Tamfelt) osakkeenomistajista on hyväksynyt Metson osakevaihtotarjouksen ja että Metson ja Tamfeltin yhdistyminen toteutuu.

Metso ilmoitti 5.11.2009 solmineensa yhdistymissopimuksen Tamfeltin kanssa. Samalla Metso teki ostotarjouksen kaikista Tamfeltin osakkeista ja optio-oikeuksista. Tarjousvastike on Tamfeltin osakkeenomistajille Metson osakkeita ja Tamfeltin optio-oikeuksien haltijoille käteistä.

Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen seurauksena Solidiumin omistusosuus Metsossa laskee 11,1 %:sta 10,4 %:iin. Metson yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle kevään 2009 yhtiökokouksessa valtuutuksen uusien osakkeiden liikkeellelaskuun.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com