Solidium noudattaa kaikessa toiminnassaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, muuta lainsäädäntöä sekä niiden nojalla annettua sääntelyä. Solidiumin hallinnointi ja valvonta on järjestetty osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan välillä. Solidium noudattaa toiminnassaan valtioneuvoston vahvistamia yleisiä omistajaohjauksen periaatteita.

Tutustu hallitukseen