Solidium Oy saa kymmenennen sijoituskohteensa Tikkurila Oyj:n listautuessa NASDAQ OMX Helsingin pörssiin. Solidiumista tulee Tikkurilan toiseksi suurin omistaja 14,68 % omistusosuudella. Yhtiön muut pääomistajat ovat Oras Invest Oy (14,70 %), Kemira Oyj (14,00 %), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,61 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,19 %).

Kemira jakoi 86 prosenttia Tikkurilan osakkeista Kemiran osakkeenomistajille eriyttääkseen maaliyhtiön omaksi pörssiyhtiökseen.

– Tikkurilan eriyttämisen myötä Helsingin pörssiin saatiin uusi, hyvä listayhtiö, jolla on vahvat kansalliset omistajat. Eriyttämisen ansiosta sijoittajat saavat lisää läpinäkyvyyttä Tikkurilan toimintaan, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

– Tikkurilalla on mielenkiintoinen kasvustrategia, jota tuemme. Nyt yhtiö voi jatkaa liiketoimintansa kehittämistä itsenäisesti täysin omista lähtökohdistaan, Järvinen jatkaa.

Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Venäjä. Vuonna 2009 Tikkurilan liikevaihto oli 530 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 50 miljoonaa euroa.