Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen jättää tehtävänsä yhtiössä vuonna 2017. Päätöksen toimitusjohtajan vaihtamisesta teki yhtiön hallitus hyvässä yhteisymmärryksessä toimitusjohtajan kanssa. Järvisen toimisuhde päättyy 31.7.2017. Järvinen jatkaa operatiivisessa työssään Solidiumin toimitusjohtajana 31.1.2017 asti, jonka jälkeen hän toimii yhtiön neuvonantajana toimisuhteen päättymiseen asti. Prosessi uuden toimitusjohtajan löytämiseksi käynnistyy välittömästi.

Kari Järvinen on toiminut Solidiumin toimitusjohtajana yhtiön toiminnan käynnistymisestä lähtien vuodesta 2009.

“Solidiumin toimitusjohtajana olen saanut olla luomassa ja kehittämässä uutta tapaa hoitaa suomalaista omistajuutta pörssiyhtiöissä. Olemme Solidiumissa onnistuneet rakentamaan pitkäjänteisen omistamisen mallin, jossa olemme sitoutuneet omistamiemme yhtiöiden kehittämiseen ja johon valtio-omistajamme on sitoutunut. Yhtiössä käynnistyy nyt strategiatyö ja uusi vaihe. Työni Solidiumin parissa jatkuu edelleen, mutta haluan jo tässä vaiheessa kiittää Solidiumin ammattitaitoista ja omistautunutta henkilökuntaa tärkeästä työstä”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas pitää Kari Järvisen panosta ja kehitystyötä merkittävänä.

“Valtio on Kari Järvisen kaudella omaksunut onnistuneesti uuden tavan hoitaa omistuksiaan pörssiyhtiöissä. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää Kari Järvistä hänen ansiokkaasta panoksestaan Solidiumin eteen vuosien varrella. Solidium jatkaa tärkeää tehtäväänsä aktiivisena omistajana kansallisesti merkittävissä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on syyskuussa hyväksynyt Solidiumille uuden toimiohjeen. Solidiumille muotoillaan nyt uusi strategia. Tilanteeseen sopii luontevasti yhtiön toimitusjohtajan vaihtuminen”, sanoo Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas.

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas; soittopyynnöt, Inka Virtanen, puh.  010 830 8901

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykyomistusten hyvä hoito ja niiden arvon kasvattaminen. Solidium on omistajana kahdessatoista pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 7,3 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.