Solidium Oy on 30.11.2009 allekirjoittanut 300 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman luottolimiitti-sopimuksen. Sopimus on komittoitu luottolimiitti, joka on tarkoitettu yrityksen yleisiin rahoitustarpeisiin ja yritystodistusohjelman varajärjestelyksi. Laina-aika on yksi vuosi ja sisältää lisäksi yhden vuoden jatko-option osapuolten erillisellä päätöksellä. Solidiumin olemassa olevan yritystodistusohjelman kokoa on samalla korotettu 100 miljoonasta 300 miljoonaan euroon. Yritystodistusohjelman puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.

Näillä järjestelyillä Solidium varmistaa rahoituspolitiikkansa mukaisesti sen, että sillä on käytettävissään rahoitusvaroja yhtiön mahdollisiin pääoman tarpeisiin. Tulevaisuudessa rahoitusrakennetta voidaan täydentää muilla rahoitusinstrumenteilla.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken toimivat luottolimiitin järjestäjinä ja yritystodistusohjelman diilereinä.