Solidium tukee Rautaruukki Oyj:n ja SSAB AB:n tänään julkistamaa järjestelyä, jossa yhtiöt yhdistyvät merkittäväksi pohjoismaiseksi hiiliteräsyhtiöksi, jolla on tuotantoa myös Pohjois-Amerikassa ja vahva asema erikoisteräksissä maailmanlaajuisesti. Yhdistyminen nopeuttaa Rautaruukin ja SSAB:n erikoisteräksiin keskittyvän strategian toteuttamista ja mahdollistaa huomattavien vuositasolla jopa EUR 150 milj. synergiaetujen saavuttamisen.

”Rautaruukin ja SSAB:n yhdistämistä on suunniteltu useasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Yhdistymiselle on juuri nyt erityisen vahvat strategiset ja taloudelliset perustelut. Merkittävä ylituotanto Euroopan hiiliteräsmarkkinoilla on johtanut siihen, että Rautaruukin ja SSAB:n kaltaiset pienet tuottajat pystyvät toimimaan kilpailukykyisesti keskittymällä tuotannossaan korkean laadun terästuotteisiin. Yhdistyminen tarjoaa Rautaruukille mahdollisuuden toteuttaa erikoisteräksiin perustuvaa strategiaansa nopeammin ja olla mukana luomassa maailmanlaajuisesti merkittävää erikoisterästen tuottajaa”, Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi.

Hiiliteräksen kysynnän rakenteellinen vähentyminen Euroopassa ja raaka-aineiden korkea hintataso vaikuttavat negatiivisesti teräksentuottajien kannattavuuteen. Markkinatilanne edellyttää teräksentuottajilta kustannusten tehokasta hallintaa ja mahdollisuutta reagoida kysynnän muutoksiin. Rautaruukki ja SSAB ovat yhdessä laatineet muodostettavalle yhtiölle teollisen suunnitelman, joka mahdollistaa aiempaa kilpailukykyisemmän ja joustavamman teräksen tuotantorakenteen ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen koko yhdistyneen yhtiön tuotannossa. Maailmanlaajuisesti markkinoitavien erikoisteräksien ja Pohjois-Amerikan markkinoiden läsnäolon myötä järjestely vähentää Rautaruukin riippuvuutta eurooppalaisesta teräskysynnästä.

”Solidium on ollut omistajan roolissa mukana tukemassa Rautaruukin hallitusta ja johtoa järjestelyä koskevissa keskusteluissa. Järjestely luo entistä vahvemman pohjoismaisen teräsyhtiön, jossa Rautaruukin vahvalla tuotekehityksellä ja osaamisella on keskeinen merkitys”, Kari Järvinen toteaa.

”Näkemyksemme mukaan järjestely on hyvä Rautaruukin osakkeenomistajien, henkilöstön ja asiakkaiden näkökulmasta. Järjestelyllä on selkeät taloudelliset perustelut merkittävien synergiahyötyjen johdosta. Rautaruukin osakkeenomistajat saavat huomattavan osan näistä synergiahyödyistä hyvän vaihtosuhteen kautta”, Järvinen jatkaa.

Yhdistyminen toteutetaan siten, että SSAB tekee osakevaihtotarjouksen kaikille Rautaruukin osakkeenomistajille. Solidium on antanut sitoumuksen hyväksyä vaihtotarjouksen ja tukea yhdistymisen toteuttamista. Solidiumista tulee yhdistetyn yhtiön suurin omistaja osakemäärällä mitaten ja toiseksi suurin omistaja äänimäärällä mitaten (16,8 prosenttia kaikista osakkeista ja 10,0 prosenttia kaikista äänistä olettaen, että kaikki Rautaruukin osakkeenomistajat hyväksyvät vaihtotarjouksen). Osakevaihtotarjouksen vaihtosuhde tarjoaa 20 prosentin preemion Rautaruukin osakkeenomistajille laskettuna edellisen päivän päätöskursseista ja 25 prosentin preemion verrattuna vaihdolla painotettuun Rautaruukin osakkeen keskikurssiin julkistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana.

SSAB:n pääomistaja AB Industrivärden on ilmoittanut aikeestaan tukea SSAB:n nimitystoimikunnassa kahden Solidiumin esittämän hallituksen jäsenen valitsemista yhdistyneen yhtiön hallitukseen kahden vuoden ajan järjestelyn toteuttamisesta lukien. Solidium esittää SSAB:n nimitystoimikunnalle Rautaruukin hallituksen puheenjohtaja Kim Granin ja hallituksen varapuheenjohtaja Matti Lievosen valitsemista SSAB:n hallituksen jäseniksi. Hallituksen täydentäminen tapahtuu välittömästi yhdistymisen toteutumisen jälkeen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Vastaavasti Solidium on ilmoittanut aikeestaan tukea SSAB:n nimitystoimikunnassa Industrivärdenin esittämän puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen valitsemista yhdistyneen yhtiön hallitukseen kahden vuoden ajan järjestelyn toteuttamisesta lukien.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 040 548 3995.

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 8,2 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.