Solidium Oy tukee Outokumpu Oyj:n suunnitelmaa, jossa Outokumpu vaihtaisi erikoismetalliseosliiketoiminnan VDM:n ja italialaisen Ternin tehtaan (sekä Terniin liittyviä pienempiä yksiköitä) ThyssenKrupp AG:n noin 1,3 miljardin euron lainasaamiseen Outokummulta. Osana järjestelyä Outokummun tasetta vahvistettaisiin noin 650 miljoonan euron osakeannilla ja yhtiön velkojat olisivat valmiit pidentämään nykyisten lainojen juoksuaikoja ja myöntämään lisärahoitusta.

Järjestelyn toteuttaminen edellyttää muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksyntää, joka on muun muassa ehdollinen sille että ThyssenKrupp luopuu kaikista Outokummun osakkeistaan. Tästä syystä Solidium ja ryhmä instituutiosijoittajia ovat ehdollisesti sitoutuneet ostamaan ThyssenKruppin kaikki osakkeet ja käyttämään näihin osakkeisiin liittyvät merkintäetuoikeutensa tulevassa osakeannissa. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Solidiumin omistusosuus nousisi nykyisestä 21,8 prosentista noin 29,9 prosenttiin kaikista Outokummun liikkeeseen laskemista osakkeista. Solidium on järjestelyn yhteydessä antanut merkintäsitoumuksen, jossa se sitoutuu merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti merkitsemään Outokummun julkistamassa noin 650 miljoonan euron merkintäetuoikeusannissa uusia osakkeita täysimääräisesti tulevan omistuksensa (29,9 prosenttia) suhteessa eli yhteensä enintään noin 195 miljoonalla eurolla. Solidiumin suhteellinen omistusosuus Outokummun osakkeista ja äänistä ei nouse yli 29,9 prosentin merkintäsitoumuksen mukaisesti merkittävien osakkeiden johdosta.

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi: ”Tämä järjestely parantaa toteutuessaan merkittävästi Outokummun rahoitusasemaa. Samalla ratkaistaan Ternin hankala pakkomyyntitilanne, joka perustui kilpailuviranomaisten ehtoon Inoxum-järjestelyn yhteydessä. Lähivuosina Outokummun kannattavuuteen vaikuttanee myönteisesti ferro-kromi-investoinnin valmistuminen, Calvertin tuotantolaitoksen ylösajo, Inoxum-järjestelyn synergioiden realisoituminen ja käynnissä olevat tehostamisohjelmat.”

Outokumpu on tiedottanut tarkemmin järjestelystä.

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseosten markkinajohtaja maailmassa. Outokummun tärkeimmät tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Meksikossa, Iso-Britanniassa ja Kiinassa. Outokumpu omistaa myös Kemin kromikaivoksen. Outokumpu on edelläkävijä ympäristövaikutusten huomioimisessa toimialallaan. Outokummun palveluksessa on yli 15 000 henkilöä yli 40 maassa, Suomessa työntekijöitä on noin 2 500. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattu NASDAQ OMX -pörssissä Helsingissä.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 040 548 3995.

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 8,0 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.