Solidium Oy tukee Outokumpu Oyj:n suunnitelmaa yhdistyä saksalaisen ThyssenKrupp AG:n omistaman ruostumattoman teräksen valmistajan Inoxumin kanssa. Yhdistymisessä muodostuu yksi maailman johtavia ruostumattoman teräksen tuottajia, jonka liikevaihto on noin 11,8 miljardia euroa ja jolla on henkilöstöä noin 19 000 henkeä. Yhdistymisen toteuttaminen edellyttää muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksyntää järjestelylle.

Solidium on järjestelyn yhteydessä antanut merkintäsitoumuksen, jossa se sitoutuu merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti merkitsemään Outokummun julkistamassa noin 1,0 miljardin euron merkintäetuoikeusannissa uusia osakkeita täysimääräisesti nykyisen omistuksensa (30,8 prosenttia) suhteessa eli yhteensä enintään noin 310 miljoonalla eurolla. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Solidiumin omistusosuus on noin 21,7 prosenttia kaikista Outokummun liikkeeseenlaskemista osakkeista.

Solidium ja ThyssenKrupp AG, jotka ovat Outokummun suurimmat osakkeenomistajat järjestelyn toteuttamisen jälkeen, ovat sopineet eräistä Outokummun hallituksen jäsenten nimittämiseen liittyvistä seikoista. Solidium on sitoutunut puoltamaan sitä, että yhdistymisen toteuttamisen jälkeen yksi ThyssenKruppin nimeämä edustaja valitaan Outokummun hallitukseen, ja ThyssenKrupp on sitoutunut tukemaan sitä, että Solidiumin nimeämä edustaja toimii Outokummun nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

”Uskomme tämän järjestelyn perusteluihin. Ennakoidut synergiat ovat erittäin merkittävät ja uskomme niiden saavuttamiseen. Yhdistymisessä syntyy kattava tuotetarjooma asiakkaille, maailmanlaajuinen tuotanto- ja jakeluverkosto sekä alan johtava tietotaidon keskittymä. Aiomme olla syntyvässä yhtiössä pitkäaikainen omistaja”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905.

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,4 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.