Solidiumin osuus yhtiön osakkeista 5,1 %

Solidium Oy on hankkinut 5,1 prosenttia Outotec Oyj:n osakkeista noin 91 miljoonalla eurolla. Hankittujen osakkeiden keskihinta on noin 39,1 euroa osakkeelta. Outotec on maailman johtavia kaivos- ja metalliteollisuuden teknologia- ja palveluyhtiöitä.

”Outotec sopii erinomaisesti Solidiumin pitkän tähtäimen omistajaintresseihin. Suomessa on paljon kaivostoimintaan ja metallien jalostukseen liittyvää huippuluokan osaamista, ja Outotec on tässä klusterissa keskeinen yritys. Outotec on ainutlaatuinen yhtiö, jolla on huippuluokan osaamista koko malmista metalliksi -arvoketjussa. Outotecin kasvunäkymät ovat hyvät, sillä mineraalien käsittely ja metallien jalostus lisääntyy erityisesti kehittyvien markkinoiden kasvun myötä. Pidämme yhtiötä erittäin kiinnostavana pitkän tähtäimen sijoituskohteena. Voimme markkinatilanteesta riippuen myös kasvattaa omistustamme yhtiössä”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Outotec on maailman johtavia teknologia- ja prosessitoimittajia metallurgian ja mineraalien jalostuksen alalla. Se on edelläkävijä myös mineraalien käsittelyn ja metallien jalostuksen ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 1 386 miljoona euroa ja liikevoitto ilman kertaeriä 122 miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli vuoden 2011 lopussa runsaat 3 900 työntekijää. Outotec toimii maailmanlaajuisesti: sillä on toimipaikkoja 24 maassa ja toimituksia yli 80 maahan. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:ssä Helsingissä.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,6 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.