Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 18.12.2023. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 342 416 911 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Jouko Karvinen ja varapuheenjohtajaksi Timo Ahopelto. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jannica Fagerholm, Suvi Haimi, Jukka Ohtola ja Laura Raitio sekä uudeksi jäseneksi Tuomas Hyyryläinen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan ja vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Solidium Oy

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen; soittopyynnöt Inka Virtanen, puh. 050 304 7904

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Anora Group Oyj, Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Mandatum Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Tietoevry Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,4 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.