Solidium Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.10.2015. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2014–30.6.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 266 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme (3). Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Heikki Bergholm sekä varsinaisiksi jäseniksi Eero Heliövaara ja Anni Vepsäläinen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan ja vahvisti hallituksen puheenjoh-tajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta.

Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 1.7.2014–30.6.2015.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 040 548 3995

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjäntei-sesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin strategian perusta ja keskeisin tavoite on nykyomistusten hyvä hoito ja niiden arvon kasvattaminen. Solidium on omistajana kahdessatoista pörssiyhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 6,9 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.