Solidium Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.8.2010. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2009-30.6.2010 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Solidiumin tulos tilikaudella oli 397 miljoonaa euroa, substanssiarvo 7 715 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde 0,05 %. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 356 miljoonaa euroa. Tämän tiedotteen liitteenä on yhteenveto Solidiumin tilikaudesta.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumustensa mukaisesti puheenjohtajaksi Keijo Suila ja varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi Jouni Hakala, Antti Herlin, Lauri Ihalainen, Marketta Kokkonen ja Anni Vepsäläinen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta.

Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Solidiumin vuosikertomus julkistetaan tänään ja se on saatavilla suomenkielisenä Solidiumin internetsivuilla www.solidium.fi. Ruotsin- ja englanninkielinen vuosikertomus julkistetaan syyskuun aikana.

Liite: yhteenveto Solidiumin tilikaudesta 1.7.2009-30.6.2010.