• Solidiumin kaikkien sijoitusten tuotto oli 31,3 prosenttia ja osakesijoitusten tuotto 34,1 prosenttia tilikaudella 1.7.2013-30.6.2014
  • Solidiumin tilikauden tulos oli 1 450 miljoonaa euroa
  • Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti maksaa Suomen valtiolle osinkoa 900 miljoonaa euroa. Solidiumin saama voitonjako salkkuyhtiöiltä oli 350 miljoonaa euroa
  • Solidiumin substanssiarvo nousi noin 8,1 miljardiin euroon 0,8 miljardin euron voitonjaosta huolimatta

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi tilikautta:

”Osakemarkkinat kehittyivät erityisen vahvasti viime tilikauden aikana ja Solidiumin kaikkien sijoitusten tuotto nousi 31,3 prosenttiin. Solidium on ollut omistajan roolissa aktiivisesti tukemassa viime tilikaudella julkistettuja Outokummun ja Rautaruukin merkittäviä rakennejärjestelyitä, joihin markkinat ovat reagoineet varsin positiivisesti. Positiivinen markkinakehitys on mahdollistanut näihin omistuksiin tehtyjen arvonalennusten palauttamisen, mikä osaltaan näkyy ennätyksellisen korkeassa tilikauden tuloksessa.

Solidium on nyt ollut toiminnassa viisi vuotta, ja Solidium on vakiinnuttanut paikkansa merkittävänä suomalaisena institutionaalisena omistajana. Nämä viisi vuotta ovat olleet erilaisine haasteineenkin erinomaisia pitkäjänteiselle omistajalle. Viiden vuoden aikana Solidiumin salkussa olevien yhtiöiden määrä on noussut kahdeksasta kahteentoista, ja Solidiumin substanssiarvo on noussut 2,1 miljardilla eurolla, vaikka Solidium on maksanut tänään julkistetun voitonjaon lisäksi aikaisempina tilikausina 2,6 miljardia euroa voitonjakoa Suomen valtiolle.”

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 8,6 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Tiedote saatavana kokonaisuudessaan täältä:

Tiedotustilaisuuden esitys saatavana täältä: