• Solidiumin tulos tilikaudella 1.7.2011–30.6.2012 oli 131 miljoonaa euroa. Tulos sisältää 403 miljoonan euron arvonalentumisen
  • Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti maksaa voitonjakona yhteensä 800 miljoonaa euroa, josta 326 miljoonaa euroa on osinkoa ja 474 miljoonaa euroa pääoman palautusta
  • Solidiumin substanssiarvo väheni katsauskauden aikana 1,5 miljardilla eurolla 6,9 miljardiin euroon osingonmaksusta ja osakesijoitusten arvonmuutoksesta johtuen

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi:

 ”Solidiumin viime tilikauteen sisältyi useita merkittäviä hankkeita. Osallistuminen Outokummun Inoxum-hankintaan liittyvään osakeantiin sekä Solidiumin toteuttamat rahoitusjärjestelyt, osakemyynnit ja -ostot konkretisoivat sitä tehtävää, joka Solidiumilla on suomalaisessa omistajakentässä.

Salkkuyhtiöiden maksaman voitonjaon ja Solidiumin toteuttamien rahoitusjärjestelyiden ansioista Solidiumilla on mahdollisuus maksaa voitonjakona Suomen valtiolle 800 miljoonaa euroa.”

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Solidium Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4.9.2012. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2011–30.6.2012. Solidiumin tulos tilikaudella oli 131 miljoonaa euroa, substanssiarvo 6 857 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde 0,05 %. Solidiumin tulokseen vaikuttaa Solidiumin tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti tehty 403 miljoonan euron arvonalentuminen Rautaruukki Oyj:n osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että voitonjakona maksetaan yhteensä 800 miljoonaa euroa, josta 326 miljoonaa euroa on osinkoa ja 474 miljoonaa euroa pääoman palautusta.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumustensa mukaisesti puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi Antti Herlin, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen, Anni Vepsäläinen ja Jarmo Väisänen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta.

Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 1.7.2011–30.6.2012.

Hallitusten diversiteetin lisääminen parantaa hallitustyöskentelyä

Yritysten toimintaympäristön muuttuessa moniulotteisemmaksi hallitusten työskentelyssä tarvitaan entistä enemmän monipuolista osaamista. Riittävä diversiteetti parantaa hallitustyöskentelyä, koska se muun muassa mahdollistaa osaamispohjan hyödyntämisen täysimääräisesti ja lisää näkökulmia hallituksen valvontatehtävän hoitamisessa. Hallituksen jäsenten valintaprosesseissa diversiteetin lisääminen edelleen, ensisijaisesti itsesääntelyllä, on keskeisessä asemassa Suomessa.

Tämän tiedotteen liitteenä on yhteenveto Solidiumin tilikaudesta. Solidiumin vuosikertomus julkistetaan tänään ja se on saatavilla suomenkielisenä Solidiumin internetsivuilla www.solidium.fi. Ruotsin- ja englanninkielinen vuosikertomus julkistetaan syyskuun aikana.

Liite: yhteenveto Solidiumin tilikaudesta 1.7.2011–30.6.2012.