• Solidiumin tulos tilikaudella 1.7.2010–30.6.2011 oli 531 miljoonaa euroa
  • Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti maksaa 660 miljoonaa euroa osinkoa
  • Solidiumin substanssiarvo kasvoi katsauskauden aikana 666 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 8 381 miljoonaa euroa
  • Solidiumin hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi Jarmo Väisänen

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi:

”Solidium tehtävänä on tukea salkkuyhtiöidensä liiketoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä sekä edellyttää niiltä tuloksellista ja arvoa kasvattavaa yritystoimintaa. Tämän tehtävän hoitamiseksi Solidium on tilikauden aikana edelleen rakentanut ja tiivistänyt vuoropuhelua salkkuyhtiöiden ja muiden merkittävien osakkeenomistajien kanssa. Uutena tarkastelukulmana olemme luoneet merkittävänä omistajana itsenäisen käsityksen salkkuyhtiöidemme yritysvastuuasioista.

Solidiumin saaman hyvän osinkotuoton ja toteutettujen osakemyyntien johdosta Solidiumin viime tilikaudelta maksama osinko kasvaa merkittävästi. Yleisistä talouden kasvunäkymiin liittyvistä epävarmuuksista huolimatta uskomme Solidiumin saamien osinkotuottojen pysyvän hyvällä tasolla lähivuosinakin.”

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Solidium Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.8.2011. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2010–30.6.2011. Solidiumin tulos tilikaudella oli 531 miljoonaa euroa, substanssiarvo 8 381 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde 0,06 %.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 660 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumustensa mukaisesti puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi Antti Herlin, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen,  Anni Vepsäläinen ja Jarmo Väisänen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta.

Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 1.7.2010–30.6.2011.

Yritysvastuukysymysten nostamien merkittäväksi osaksi analyysityötä

Yritysvastuuasioiden tilan arviointi kuuluu aktiivisen omistajan rooliin. Omistajalle yritysvastuuasioiden hallinnoinnin taso kertoo kohdeyrityksen liiketoiminnan luonteesta ja myös johtamisen tilasta. Katsauskauden aikana Solidium on nostanut yritysvastuukysymykset aiempaa merkittävämpään osaan omistajan agendaansa. Solidium on muodostanut kuvan yritysvastuuasiohin liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista ja -riskeistä  sekä arvioinut yritysvastuuasioiden hallinnoinnin tapaa ja tasoa salkkuyrityksissä. Solidiumille yritysvastuuasiat muodostavat yhden tarkastelukulman, joka on kiinteästi integroitu muuhun salkkuyhtiöistä tehtävään taloudelliseen ja strategiseen analyysiin.

Tämän tiedotteen liitteenä on yhteenveto Solidiumin tilikaudesta. Solidiumin vuosikertomus julkistetaan tänään ja se on saatavilla suomenkielisenä Solidiumin internetsivuilla www.solidium.fi. Ruotsin- ja englanninkielinen vuosikertomus julkistetaan syyskuun aikana.

Liite: yhteenveto Solidiumin tilikaudesta 1.7.2010–30.6.2011.

Solidium Oy

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,1 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.