• Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2019 oli -1,4 prosenttia ja kalenterivuonna 2019 15,0 prosenttia
  • Substanssiarvo laski katsauskauden aikana 0,4 miljardilla eurolla 338 miljoonan euron osingonjaon myötä, ja oli katsauskauden lopussa 6,9 miljardia euroa.

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi:

”Solidiumin osakeomistusten tuotto kalenterivuotena 2019 oli hyvä (15,0 prosenttia). Erityisen hyvin tuottivat Outotec ja Metso. Nokian tuotto sen sijaan painui negatiiviseksi yhtiön ilmoitettua ohjeistuksen leikkauksesta ja osingonmaksun keskeyttämisestä.

Katsauskaudella 1.7.-31.12.2019 Solidium vähensi omistustaan Kemirassa 14 prosentista 10,2 prosenttiin 84 miljoonan euron kauppahinnalla ja myi Sammolta osinkona vastaanottamansa Nordean osakkeet 36 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankintojen myötä omistusosuus Konecranesissa nousi 7,4 prosentista 8,4 prosenttiin (kauppahinta 23 miljoonaa euroa), ja Nokiassa 3,7 prosentista 3,8 prosenttiin (kauppahinta 36 miljoonaa euroa). Tiedon ja norjalaisen EVRY:n yhdistyminen pantiin täytäntöön joulukuussa 2019. Vuoden lopulla sovitun 123 miljoonan euron osakekaupan jälkeen Solidiumin omistusosuus yhdistyneessä TietoEVRY:ssä on 10,0 prosenttia.

Ennustamme kuluvan tilikauden osinkotuottojen jäävän edellistä tilikautta alhaisemmiksi johtuen ennen kaikkea Nokian osingonmaksun keskeytymisestä ja Sammon indikoimasta osingon alenemisesta.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

 

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 7 701 miljoonaa euroa 31.12.2019 (8 193 miljoonaa euroa 30.6.2019 ja 6 995 miljoonaa euroa 31.12.2018). Kaikkien omistusten tuotto oli -1,3 prosenttia katsauskaudella ja 14,9 prosenttia viimeisen 12 kuukauden ajalta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

 

Osakeomistukset

Solidiumin osakeomistusten arvo oli 7 541 miljoonaa euroa 31.12.2019 (7 742 miljoonaa euroa 30.6.2019 ja 6 842 miljoonaa euroa 31.12.2018). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella -1,4 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 15,0 prosenttia. Katsauskauden aikana parhaiten tuottivat Outotec ja Metso, kun taas Nokian tuotto oli heikoin.

 

Rahamarkkinasijoitukset ja rahoitusvelat

Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 160 miljoonaa euroa 31.12.2019 (452 miljoonaa euroa 30.6.2019 ja 152 miljoonaa euroa 31.12.2018. Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,1 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 0,4 prosenttia. Solidiumin rahoitusvelka katsauskauden päättyessä oli 205 miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana Solidium jakoi osinkoa omistajalle yhteensä 338 miljoonaa euroa.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

 

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metson, Outokummun, Outotecin ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Kemiran, Konecranesin, SSAB:n, Stora Enson ja TietoEVRY:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelevat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2020.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Tällä hetkellä Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen toimii Metson, Stora Enson ja Sammon hallituksissa. Tämän lisäksi Solidiumin hallituksen jäsenistä Aaro Cantell on Valmetin hallituksessa, Timo Ahopelto TietoEVRY:n hallituksessa ja Jannica Fagerholm Sammon hallituksessa.

 

 

Osaketransaktiot

Katsauskauden aikana Solidium hankki Konecranes osakkeita  23 miljoonalla eurolla, Nokian osakkeita 36 miljoonalla eurolla ja TietoEVRY:n osakkeita 123 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Konecranesissa nousi 7,4 prosentista 8,4 prosenttiin, Nokiassa 3,7 prosentista 3,8 prosenttiin ja TietoEVRY:ssä 6,3 prosentista 10,0 prosenttiin.

Katsauskauden aikana Solidium myi Kemiran osakkeita 84 miljoonalla euroa ja Nordean osakkeita 36 miljoonalla eurolla. Osakkeiden myyntien jälkeen Solidiumin omistusosuus Kemirassa laski 14,0 prosentista 10,2 prosenttiin ja Nordeassa 0,0 prosenttiin.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 6.11.2019. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2018-30.6.2019 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 338 miljoonaa euroa, mikä vastaa Solidiumin saamien osinkojen määrää näistä maksettavat verot huomioiden. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä varsinaisiksi jäseniksi Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio ja Kimmo Viertola.

 

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin toimintakulut katsauskaudella olivat 1,7 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinointikulusuhde siten vuositasolla 0,05 prosenttia. Solidiumin substanssiarvo oli katsauskauden lopussa 6,9 miljardia euroa.

Tämä puolivuosikatsaus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla https://www.solidium.fi/julkaisut-media/puolivuosikatsaukset/

Liite: Solidiumin omistukset 31.12.2019

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

 

Puolivuosikatsaus

Tiedotustilaisuuden esitys

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 8,2 miljardia euroa.

Lisätietoja: www.solidium.fi