• Solidiumin osakeomistusten tuotto oli katsauskaudella -3,6 prosenttia ja kalenterivuoden 2015 aikana 6,3 prosenttia
  • Solidium maksoi lokakuussa voitonjakoa Suomen valtiolle 266 miljoonaa euroa
  • Rahoitusvelkojen määrä aleni merkittävästi, kun 600 miljoonan euron vaihdettava joukkovelkakirjalaina maksettiin takaisin
  • Solidiumin substanssiarvo laski voitonjaosta ja osakesijoitusten arvonmuutoksesta
  • johtuen katsauskauden aikana 464 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 390 miljoonaa euroa
  • Solidium kasvatti omistustaan Metsossa ja Outotecissa

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Puolivuotiskauden ilonaiheita olivat Elisan erittäin vahvana jatkunut kehitys sekä Tiedon ja Sammon hyvät tuotot. Nämä yhtiöt ovat kyenneet vuosi vuodelta parantamaan kannattavuuttaan ja ovat menestyneet hyvin myös omaan vertailuryhmäänsä nähden.

Metalli- ja muiden hyödykemarkkinoiden maailmanlaajuiset vaikeudet näkyvät erityisesti teräsyhtiöiden Outokummun ja SSAB:n sekä metalli- ja kaivosasiakkaita palvelevan Outotecin kehityksessä. Sekä hiiliteräksen että ruostumattoman teräksen markkinat ovat jo pitkään kärsineet merkittävän ylikapasiteetin aiheuttamista ongelmista, minkä lisäksi Kiinan hidastuva talouskasvu luo heikkoutta teräksen ja muiden metallien kysyntään.

Solidiumin kaikkien osakeomistusten tuotto puolen vuoden katsauskaudella oli -3,6 prosenttia. Tämä jää alle Helsingin pörssin yleisen tuottokehityksen, mikä heijastaa pitkälti omistustemme toimialajakaumaa sekä eräiden omistamiemme yhtiöiden epätyydyttävää kehitystä.

Solidium ei ole portfoliosijoittaja, vaan pitkäjänteinen omistaja. Tuottojen seurannassa meille on absoluuttisen tason lisäksi tärkeää verrata kutakin yhtiötä omaan vertailuryhmäänsä. Haastamme omistamiamme yhtiöitä jatkuvaan strategiseen kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Vaikka muutaman yhtiön kehitys on ollut pidemmällä aikavälillä vahvaa, kaikki yhtiöt eivät ole menestyneet verrokkiensa veroisesti.”

Tämä puolivuosikatsaus on saatavilla Solidiumin internet-sivuilla, www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/puolivuosikatsaukset. Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin strategian perusta ja keskeisin tavoite on nykyomistusten hyvä hoito ja niiden arvon kasvattaminen. Solidium on omistajana kahdessatoista pörssiyhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 6,1 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi

Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitys ovat saatavina kokonaisuudessaan täältä:

Puolivuosikatsaus

Tiedotustilaisuuden esitys