• Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella -4,8 prosenttia ja kalenterivuoden 2014 aikana 6,2 prosenttia
  • Solidiumin katsauskauden tulos ennen arvonalentumisia oli 151 miljoonaa euroa
  • Solidium maksoi voitonjakoa Suomen valtiolle 1 087 miljoonaa euroa
  • Solidiumin substanssiarvo laski voitonjaosta ja osakesijoitusten arvonmuutoksesta johtuen katsauskauden aikana 1 452 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 642 miljoonaa euroa
  • Rautaruukin ja SSAB:n yhdistyminen toteutui 29.7.2014
  • Talvivaaran operatiivinen tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy haettiin konkurssiin 6.11.2014
  • Solidium vähensi omistustaan TeliaSonerassa myymällä osakkeita 547 miljoonalla eurolla
  • Solidium kasvatti omistustaan Outotecissä hankkimalla osakkeita 6 miljoonalla eurolla

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Vuoden 2014 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla osakemarkkinoiden heilahtelut lisääntyivät selvästi. Maailmantalouden ja erityisesti Euroopan talouksien kasvuodotukset heikkenivät ja sijoittajien riskinottohalukkuus vähentyi, mikä heijastui erityisesti suhdanneherkän raskaan teollisuuden osakkeiden arvonkehitykseen. Monissa Solidiumin salkkuyhtiöissä öljyn ja muiden raaka-aineiden hintakehitykseen sekä teollisuuden investointiaktiivisuuteen liittyvällä epävarmuudella on huomattava merkitys.

Solidium maksoi tarkastelujaksolla valtiolle voitonjakoa 1 087 miljoonaa euroa. Solidiumin viiden viime vuoden aikana jakama voitonjako nousi siten 3,7 miljardiin euroon. Pääoman palauttaminen omistajalle yli saadun osinkovirran edellyttää omistusten myyntejä, mikä näkyy osaltaan osinkotuottojen jatkuvana pienentymisenä.

Omistajamme Suomen valtio on määrittänyt Solidiumin ydintehtäväksi vahvistaa ja vakauttaa suomalaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustemme taloudellista arvoa. Tämän lisäksi Solidiumilla on merkittävien tuloutusten kautta tärkeä rooli valtion tuottojen täydentäjänä erityisesti valtiontalouden nykytilassa. On kuitenkin tärkeää tasapainottaa rooli osingonmaksajana määritellyn perustehtävän hoitamisen kanssa. Viime vuodet ovat osoittaneet, että ei ole yhdentekevää, onko keskeisillä suomalaisilla pörssiyhtiöillä niiden pitkäjänteiseen kehittämiseen sitoutuneita omistajia.”

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 8,2 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitys ovat saatavina kokonaisuudessaan täältä:

Puolivuosikatsaus
Tiedotustilaisuuden esitys