• Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 17,6 prosenttia ja viimeisen 12 kuukauden aikana 23,3 prosenttia
  • Solidium maksoi voitonjakoa Suomen valtiolle 800 miljoonaa euroa
  • Solidiumin substanssiarvo nousi voitonjaosta huolimatta katsauskauden aikana 319 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7 229 miljoonaa euroa
  • Solidium myi TeliaSoneran osakkeita 366 miljoonalla eurolla
  • Solidium antoi tukensa Outokummun merkittävälle yritys- ja rahoitusjärjestelylle
  • Katsauskauden päättymisen jälkeen Solidium antoi tukensa Rautaruukin ja SSAB:n yhdistymiselle
  • Talvivaaran yrityssaneerausmenettely käynnistyi
  • Metson jakautuminen Metsoksi ja Valmetiksi toteutui 31.12.2013
  • Solidiumin katsauskauden tulos ennen arvonpalautuksia ja -alentumisia oli 98 miljoonaa euroa

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Vuoden 2013 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla osakemarkkinat kehittyvät vahvasti, ja myös Solidiumin salkun arvo kehittyi myönteisesti. Sijoittajien kiinnostus osakemarkkinoita kohtaan on edelleen kasvanut, koska monien muiden sijoituskohteiden tuotot ovat alhaisia ja koska sijoittajien luottamus Eurooppaan on kasvanut.

Solidium maksoi tarkastelujaksolla valtiolle voitonjakoa 800 miljoonaa euroa, ja Solidiumin jakama voitonjako neljän viime vuoden aikana nousi yhteensä 2,6 miljardiin euroon.

Viime kuukausien aikana on julkistettu Outokumpua ja Rautaruukkia koskevat merkittävät rakennejärjestelyt, joissa Solidiumilla on ollut omistajana aktiivinen rooli. Järjestelyiden avulla on voitu avata yhtiöille uusia mahdollisuuksia sekä edellytyksiä kannattavuuden parantamiselle tilanteessa, jossa yhtiöiden strateginen liikkumavara on ollut rajallinen. Solidium on ollut aktiivinen toimija järjestelyissä mahdollistamalla niiden toteuttamisen.

Järjestelyt ovat herättäneet vilkasta keskustelua Solidiumin roolista ja toimivallasta sijoittajana ja omistajana. Solidiumin tehtävänä ei ole osallistua keskusteluun sille annetun toimivallan laajuudesta tai Solidiumia koskevista poliittisista linjauksista. Tämä keskustelu kuuluu omistajalle ja Solidium keskittyy toimimaan sille annetun toimivallan puitteissa ammattimaisena ja aktiivisen vähemmistöomistajana merkittävissä pörssiyhtiöissä.”

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 8,1 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Tiedote saatavana kokonaisuudessaan täältä: