• Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 8,7 prosenttia ja viimeisen 12 kuukauden aikana 9,2 prosenttia
  • Solidium maksoi voitonjakoa Suomen valtiolle 800 miljoonaa euroa
  • Solidiumin substanssiarvo laski voitonjaon takia katsauskauden aikana 307 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 550 miljoonaa euroa
  • Solidium myi kaikki Sponda Oyj osakkeensa noin 148 miljoonalla eurolla
  • Solidium kasvatti omistusosuuttaan Outotec Oyj:ssä hankkimalla osakkeita 26 miljoonalla eurolla
  • Solidiumin katsauskauden tulos oli 36 miljoonaa euroa

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Vuoden 2012 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla osakemarkkinat kehittyvät vahvasti, ja myös Solidiumin salkun arvo kehittyi myönteisesti. Sijoittajien kiinnostus osakemarkkinoita kohtaan on kasvanut, koska monien muiden sijoituskohteiden tuotot ovat alhaisia ja koska sijoittajien luottamus eurooppalaisen velkakriisin hallittuun ratkaisemiseen on kasvanut.

Solidium maksoi tarkastelujaksolla valtiolle voitonjakoa 800 miljoonaa euroa, joten Solidiumin jakama voitonjako kolmen viime vuoden aikana nousi 1,8 miljardiin euroon. Luopuminen lopuista Spondan osakkeistamme oli luonnollinen jatko kaksi vuotta sitten toteutetulle osakemyynnillemme, jossa vähensimme omistusosuutta 34 prosentista 15 prosenttiin. Olemme tyytyväisiä siihen, että myyntien jälkeenkin Spondan omistus säilyy vahvasti kotimaisissa käsissä.”

Tiedote saatavana kokonaisuudessaan täältä: