• Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella -14,9 prosenttia ja viimeisen 12 kuukauden aikana -18,5 prosenttia
  • Solidium maksoi osinkoa Suomen valtiolle 660 miljoonaa euroa
  • Solidiumin substanssiarvo laski osingonmaksun ja sijoitusten arvonmuutosten takia katsauskauden aikana 1 652 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 728 miljoonaa euroa
  • Solidium kasvatti omistusosuuksiaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä ja Metso Oyj:ssä hankkimalla osakkeita yhteensä 42 miljoonalla eurolla
  • Solidium sai katsauskaudella voitonjakoa salkkuyhtiöltä 7 miljoonaa euroa
  • Solidiumin katsauskauden tulos oli 7,4 miljoonaa euroa

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Viime kalenterivuoden aikana ensimmäisen neljänneksen optimismi vaihtui ensin varovaisuuteen ja kolmannella neljänneksellä syvään huoleen maailmantalouden kehityksestä. Osakekurssit kääntyivät kesän jälkeen voimakkaaseen laskuun, joka kuitenkin tasaantui viimeisellä neljänneksellä. Sijoittajien riskinottohalukkuus vähentyi, mikä heijastui erityisesti suhdanneherkän raskaan teollisuuden osakkeiden arvostuksiin. Lähinnä valtiontalouksien ongelmista johtuva talouskehityksen epävarmuus vaikuttaa yhtiöiden tarpeisiin investoida ja laajentaa toimintaansa vuonna 2012.

Solidium jakoi tarkastelujaksolla valtiolle osinkoa 660 miljoonaa euroa, ja Solidiumin jakama osinko kahden viime vuoden aikana nousee yli miljardiin euroon. Solidium jatkoi sijoituspolitiikkansa mukaisia valikoituja osakehankintoja syksyn aikana. Hankimme Talvivaaran ja Metson osakkeita näiden ollessa näkemyksemme mukaan pitkällä tähtäimellä kiinnostavia sijoituskohteita. Olemme myös varmistaneet rahoituspolitiikkamme mukaisesti sen, että meillä on käytettävissämme rahoitusvaroja mahdollisiin pääoman tarpeisiin. Käytämme jatkossakin sijoituskapasiteettiamme valikoidusti ja omistajan pääomatarpeet huomioiden.”

Tiedote saatavana kokonaisuudessaan täältä