• Solidiumin sijoitusten arvo oli katsauskauden lopussa 7 965 miljoonaa euroa. Salkun tuotto oli katsauskaudella 29,7 % ja koko vuonna 2009 48,8 %
• Solidium käytti merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti Kemiran 200 miljoonan euron osakeannissa
• Elisalta ylimääräistä pääomanpalautusta 6,7 miljoonaa euroa
• Stora Ensolta pääomanpalautus 19,4 miljoonaa euroa
• Solidium allekirjoitti 300 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Osakemarkkinoiden hyvä kehitys näkyi Solidiumin osakesalkun suotuisassa kehityksessä. Vahva tase ja sovitut luottolimiitit mahdollistavat osallistumisen Solidiumin salkkuyhtiöiden kehittämiseen sekä sijoitukset uusiin yhtiöihin.

Solidium on syksyn aikana osallistunut nimitysvaliokuntien toimintaan kuudessa salkkuyhtiössä. Hallituksen valinta on keskeinen omistajien tekemä päätös yhtiökokouksissa ja siten tärkeä myös Solidiumille. Omistajista koostuva nimitysvaliokunta on hyvä malli yhtiöissä, joissa on isoja, yrityksen toiminnan pitkäaikaiseen kehittämiseen sitoutuneita omistajia. Nimitysvaliokunta korostaa omistajien vastuuta hallituksen valinnassa sekä tuo läpinäkyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä hallitusten valintaan.”

Tiedote saatavana kokonaisuudessaan täältä.