• Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,4 prosenttia ja viimeisen 12 kuukauden aikana -14,6 prosenttia
  • Solidium osallistui Outokumpu Oyj:n osakeantiin 314 miljoonalla eurolla
  • Solidium hankki osakkeita Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä ja Outotec Oyj:ssä yhteensä142 miljoonalla eurolla
  • Solidium sai katsauskaudella voitonjakoa salkkuyhtiöltä 392 miljoonaa euroa
  • Solidium myi TeliaSoneran osakkeita 451 miljoonalla eurolla sekä laski liikkeeseen TeliaSoneran osakkeisiin vaihdettavissa olevan joukkovelkakirjalainan määrältään 600 miljoonaa euroa

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Maailmantalous on käymässä läpi hidastuvan kasvun jaksoa, joka yhdessä euroalueen velkakriisin ja kehittyvien maiden hidastuneiden kasvunäkymien kanssa pitää yllä haasteellista sentimenttiä osakemarkkinoilla. Kehittyneet taloudet joutuvat vähentämään velkataakkaansa, mikä jarruttaa niiden kasvua usean vuoden ajan. Kehittyvillä markkinoilla kulutuskysyntä toiminee veturina talouskasvulle.

Solidiumin salkkuyhtiöistä useat ovat raskaan teollisen tuotannon yhtiöitä, joiden kysyntä on riippuvainen erityisesti eurooppalaisesta investointitasosta. Perusmetalliyhtiöiden osakkeiden arvo laski katsauskaudella selvästi, ja parhaiten menestyivät kotimaassa tai lähialueilla kohtuullisen vakaasta kysynnästä nauttivat yhtiöt.”

Tiedote on saatavana kokonaisuudessan täältä.