Solidium käyttää merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti ja antaa lisäksi enintään 30 miljoonan euron määräisen merkintäsitoumuksen

Solidium Oy on päättänyt osallistua Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tänään julkistamaan 260 miljoonan euron merkintäetuoikeusantiin. Solidium on sitoutunut käyttämään merkintäetuoikeutensa osakeannissa täysimääräisesti ja merkitsemään Talvivaaran uusia osakkeita yhteensä noin 23 miljoonalla eurolla omistusosuutensa mukaisesti. Lisäksi Solidium on sitoutunut merkitsemään toissijaisessa merkinnässä enintään noin 30 miljoonalla eurolla Talvivaaran uusia osakkeita, mikäli osakeannissa tarjottuja uusia osakkeita ei merkitä täysimääräisesti. Talvivaara maksaa merkintäsitoumuksesta markkinaehtoisen palkkion.

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi: ”Vastuullisena omistajana Solidium haluaa, että yhtiöllä on mahdollisuus saattaa ympäristöasiansa järjestykseen ja viedä tuotannon ylösajo loppuun. Solidium haluaa myös osallistua suomalaisen kaivososaamisen kehittämiseen. ”

Talvivaara on tiedottanut tarkemmin osakeantisuunnitelmasta tänään 14.2.2013 aamulla.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Esiintymien arvioidaan riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon. Yhtiö on tehnyt 10 vuoden myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin kanssa. Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon pörssin päälistalla ja NASDAQ OMX Helsingissä. Solidiumin omistusosuus yhtiössä on 8,89 prosenttia ennen osakeantia.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,4 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi