Solidium käyttää merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti ja osallistuu merkintätakaukseen

Solidium Oy on päättänyt osallistua Kemira Oyj:n tänään julkistamaan 200 miljoonan euron merkintäetuoikeusantiin. Kemiran neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat antaneet osakeannin yhteydessä yhteensä noin 146 miljoonan euron määräiset merkintäsitoumukset ja -takaukset.

Solidium on sitoutunut käyttämään merkintäetuoikeutensa osakeannissa täysimääräisesti ja merkitsemään Kemiran uusia osakkeita yhteensä noin 33 miljoonalla eurolla omistusosuutensa mukaisesti. Lisäksi Solidium on sitoutunut merkitsemään osakeannissa enintään noin 16,5 miljoonalla eurolla Kemiran uusia osakkeita, mikäli osakeannissa tarjottuja uusia osakkeita ei merkitä täysimääräisesti. Kemira maksaa merkintätakauksesta markkinaehtoisen palkkion.

”Kemiran strateginen valinta keskittyä vedenkäsittelyn kemiaan antaa hyviä kasvumahdollisuuksia. Haluamme olla mukana tukemassa yhtiön kehitystä johtavaksi vesikemian toimijaksi. Annin myötä yhtiö pystyy toteuttamaan kasvustrategiaansa ja alentamaan velkaantuneisuuttaan verrokkiryhmän tasolle. Anti myös mahdollistaa Tikkurilan eriyttämisen ja listaamisen joustavalla tavalla”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 133 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskenteli 30.6.2009 noin 9 100 henkilöä 40 maassa. Solidiumin omistusosuus yhtiössä on 16,52 prosenttia ennen osakeantia.