Sponda Oyj:n hallitus päätti 25.5.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla 208 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin toteuttamisesta. Sponda järjesti osakeannin vahvistaakseen tasettaan ja parantaakseen maksuvalmiuttaan. Solidium Oy, joka ennen osakeantia omisti 34,3 % Spondan osakkeista, oli ennen ylimääräistä yhtiökokousta ilmoittanut yhtiölle, että se tulee tukemaan suunniteltua osakeantia, äänestämään osakeannin järjestämisen puolesta yhtiökokouksessa ja merkitsemään oman osuutensa sille osakeannissa tarjottavista osakkeista.

Spondan merkintäetuoikeusannin merkintäaika päättyi 22.6.2009 ja anti ylimerkittiin. Solidium Oy osallistui täysimääräisesti osakeantiin sijoittamalla 71 miljoonaa euroa. Solidiumin omistusosuus Sponda Oyj:ssa säilyi näin ollen muuttumattomana 34,3 %:ssa. Solidiumin näkemyksen mukaan Spondan pääomarakenne on nyt hyvin linjassa muiden samalla toimialalla toimivien yhtiöiden kanssa.