Solidium Oy ja Outokumpu Oyj:n tytäryhtiö Outokumpu Mining Oy ovat tänään 1.6.2011 sopineet osakekaupasta, jolla Solidium on ostanut Outokumpu Miningilta kaikki sen omistamat Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeet, yhteensä 10 522 366 osaketta. Osakkeet edustavat 4,3 prosenttia Talvivaaran tämänhetkisestä osakekannasta. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä 60 miljoonaa euroa.

”Talvivaara on yhtiö, jota olemme seuranneet pitkään. Näkemyksemme mukaan Talvivaara on hyvä sijoitus pitkällä aikavälillä ja sopii hyvin Solidiumille. Uskomme Suomen kaivosklusterin positiiviseen kehitykseen tulevaisuudessa, ja Suomella on mahdollisuus olla Euroopan johtava kaivosmaa. Olemme jo mukana klusterissa Outokumpu- ja Metso-omistustemme kautta, ja sijoittamalla Talvivaaraan vahvistimme entisestään näköalaamme kaivosteollisuuteen ja sen liitännäisiin toimialoihin”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Esiintymien arvioidaan riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon. Yhtiö on tehnyt 10 vuoden myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin kanssa. Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon pörssin päälistalla ja NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö kuuluu FTSE 250 -indeksiin. Lisätietoja www.talvivaara.com.

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 8,8 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.