Solidiumin omistusosuus Kemirasta osakeannin jälkeen 16,67%

Kemira Oyj:n noin 200 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti on merkitty täysmääräisesti. Solidium merkitsi osakeannissa 5 239 587 kpl Kemiran uusia osakkeita yhteensä 34 581 274 eurolla.

Solidium käytti merkintäetuoikeutensa osakeannissa täysimääräisesti ja merkitsi lisäksi Kemiran uusia osakkeita toissijaisessa merkinnässä. Solidium omistaa nyt 25 896 087 Kemiran osaketta ja sen omistusosuus Kemirassa osakeannin jälkeen on 16,67% osakkeista ja äänistä (ennen antia 16,52%).

”Solidium tukee Kemiran kasvua vedenkäsittelyn kemian alalla. Annin myötä yhtiö pystyy myös alentamaan velkaantuneisuuttaan ja listaamaan Tikkurilan joustavalla tavalla”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Kemiran neljä suurinta osakkeenomistajaa, Solidium mukaan lukien, olivat antaneet osakeannin yhteydessä yhteensä noin 146 miljoonan euron määräiset merkintäsitoumukset ja -takaukset. Koska osakeanti merkittiin täysimääräisesti, ei Solidium merkinnyt uusia osakkeita merkintätakauksen perusteella.

Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 133 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskenteli 30.9.2009 noin 8 600 henkilöä 40 maassa.