Solidium Oy:n yhtiökokous valitsee 4.3.2011 KTM Pekka Ala-Pietilän, 54, yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Nykyinen puheenjohtaja vuorineuvos Keijo Suila, 65, jatkaa tehtävässään yhtiökokoukseen saakka.

Pekka Ala-Pietilä teki pitkän uran Nokia Oyj:ssä vuoteen 2006 saakka toimien viimeksi yhtiön toimitusjohtajana. Hän on tällä hetkellä SAP AG:n ja Pöyry Oyj:n hallitusten jäsen.

– Vuorineuvos Keijo Suila on antanut merkittävän panoksen hallituksen puheenjohtajana Solidiumin toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Pekka Ala-Pietilän kokemus sekä yritysjohtamisessa että hallitustyöskentelyssä antaa vahvan pohjan, jonka uskon luovan lisäarvoa yhtiölle tulevaisuudessa, sanoo omistajaohjausministeri Jyri Häkämies.

– Solidiumin rakentaminen on ollut hieno ja mielenkiintoinen haaste. Kuten aiemmin olen omistajalle ilmoittanut, sitoudun yhtiön rakennusvaiheeseen, mutta en aio jatkaa vuoden 2011 jälkeen puheenjohtajana. Yhtiö on vakiinnuttanut asemansa osaavana ja vaativana omistajana, joten koen, että nyt on sopiva hetki siirtää puheenjohtajuus eteenpäin, sanoo Keijo Suila.

– Koen moniulotteisen sinivalkoisen mission jatkamisen hyvin tärkeänä tehtävänä. Solidium on valtiolle monella tavalla merkittävä työkalu, minkä luominen on osoitus kaikkien toimijoiden näkemyksellisyydestä ja uskosta kansallisen varallisuuden kehittämiseen, toteaa Pekka Ala-Pietilä.

Lisätietoja:
– omistajaohjausministeri Jyri Häkämies, yhteydenotot johtava erityisasiantuntija Petri Vihervuori, p. 040 487 2623
– hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Keijo Suila, p. 050 375 7822
– hallituksen puheenjohtaja (4.3. alkaen) Pekka Ala-Pietilä, yhteydenotot Noomi Lehtosaari 010 830 8904


Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kymmenen pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana.