Solidium on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Antti Mäkisen, 55. Mäkinen toimii tällä hetkellä johtajana Nordean Corporate and Investment Banking -yksikössä Suomessa. Hän on aikaisemmin toiminut eQ Oyj:n toimitusjohtajana sekä johtajana SEB Enskilda Securitiesissa.

”Antti Mäkisen vankka kokemus ja osaaminen vastaavat erinomaisesti sitä profiilia, jota Solidiumin hallitus piti tärkeänä uutta toimitusjohtajaa valittaessa. Antilla on paitsi finanssialan toimitusjohtajakokemusta, myös syvällistä osaamista pääomamarkkinoista ja yritysjärjestelyistä. Nämä ovat tärkeitä avuja Solidiumin luotsaamisessa uuteen vaiheeseen”, sanoo Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas.

”Solidiumin toimitusjohtajuus on ainutlaatuinen ja haastava tehtävä, jonka otan vastaan suurella mielenkiinnolla ja nöyrin mielin”, toteaa Solidiumin uusi toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Uuden toimitusjohtajan palkkaus muodostuu kiinteästä 37 000 euron kuukausipalkasta ja suoriteperusteisesta vuosittain määräytyvästä tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia kiinteästä palkasta. Toimitusjohtajan eläke-edut ja -ikä määräytyvät työntekijän eläkelain mukaan.

Mäkinen aloittaa toimitusjohtajana mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 1.8.2017. Solidiumin toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti sijoitusjohtaja Petter Söderström 1.2.2017 alkaen siihen asti kunnes Antti Mäkinen aloittaa tehtävässään. Solidiumin toimitusjohtajan tehtävää vuodesta 2009 lähtien hoitanut Kari Järvinen jatkaa yhtiön neuvonantajana 31.7.2017 asti.

Lisätietoja:        Solidium Oy; soittopyynnöt, hallituksen puheenjohtajan assistentti Inka Virtanen, puh. 010 830 8901
Antti Mäkinen; puh. 050 5611 501

Antti Mäkisen CV:n pääkohdat:

1985─1996, Hannes Snellman Asianajotoimisto, osakas
1996─2005, SEB Enskilda Securities, sivuliikkeen johtaja
2005─2009, eQ Oyj, toimitusjohtaja
2010─2017, Nordea Bank AB (publ), johtaja

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykyomistusten hyvä hoito ja niiden arvon kasvattaminen. Solidium on omistajana kahdessatoista pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 8,1 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.