Solidium tukee Tieto Oyj:n ja EVRY ASA:n tänään ilmoittamaa järjestelyä yhdistyä rajat ylittävällä sulautumisella TietoEVRYksi. Yritysten toisiaan täydentävä liiketoiminta Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa luo hyvän pohjan sulautumiselle. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Yhdistyvän yhtiön 24 000 ammattilaista ovat tukemassa pohjoismaisten yritysten edelläkävijyyttä ja tuottamassa arvoa yhteiskunnalle digitaalisten palveluiden avulla. Yritykset täydentävät toisiaan niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen. TietoEVRYn pääkonttori tulee sijaitsemaan Espoossa.

Solidium omistusosuus Tiedossa on tällä hetkellä 10,0 %. Järjestelyn ehtojen mukaan Solidiumin omistusosuus Tiedossa olisi fuusion täytäntöönpanon jälkeen 6,3 %, kun EVRYn osakkaat tulevat omistamaan 37.5 % TietoEVRYstä. Järjestely sisältää tyypillisiä täytäntöönpanon ehtoja, kuten molempien yhtiöiden osakkeenomistajien hyväksynnät ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Solidium, Cevian Capital Partners ja APAX Partners LLP ovat peruuttamattomasti sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin äänestämään sulautumisen puolesta Tiedon ja EVRYn ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä antaneet sitomattomat tahdonilmaisut, joiden mukaisesti ne tukevat TietoEVRYn osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa edustajiensa kautta toistensa ehdottamia jäseniä TietoEVRYn hallitukseen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,9 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.