Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2022. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 307 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudeksi puheenjohtajaksi Jouko Karvinen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Jukka Ohtola ja Laura Raitio sekä uudeksi jäseneksi Suvi Haimi. Harri Sailas ja Marjo Miettinen ovat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä Solidiumin hallitukseen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan ja vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Solidium Oy

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen; soittopyynnöt Inka Virtanen, puh. 010 830 8901

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Anora Group Oyj, Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Tietoevry Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 8,0 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.