Fin | Eng | Swe

Erhållen och utbetald vinstutdelning enligt räkenskapsperiod

Obs. Erhållen vinstutdelning efter skatt var 266 miljoner euro under räkenskapsperioden 2014-2015, 278 miljoner euro under räkenskapsperioden 2015-2016 och 307 miljoner euro under räkenskapsperioden 2016-2017.