Fin | Eng | Swe

Erhållen och utbetald vinstutdelning enligt räkenskapsperiod

Obs. Räkenskapsperiod 1.7.2014 - 30.6.2015: Erhållen vinstutdelning efter skatt var 266 miljoner euro.