Fin | Eng | Swe

Erhållen och utbetald vinstutdelning enligt räkenskapsperiod

Obs. Erhållen vinstutdelning efter skatt var 266 miljoner euro under räkenskapsperioden 2014-2015, 278 miljoner euro under räkenskapsperioden 2015-2016, 307 miljoner euro under räkenskapsperioden 2016-2017 och 351 miljoner euro under räkenskapsperioden 2017-2018.