Fin | Eng | Swe

Solidium i nomineringsorganet

Bolag Solidiums representant Roll i nomineringsorganet
Elisa Oyj Kari Järvinen  Ordförande
Kemira Oyj Kari Järvinen Ledamot 
Metso Oyj Kari Järvinen Ordförande 
Outokumpu Oyj Kari Järvinen Ordförande 
Outotec Oyj Kari Järvinen Ordförande 
Sampo Oyj Inget nomineringsorgan för aktieägarna  
SSAB AB Kari Järvinen Ledamot 
Stora Enso Oyj  Kari Järvinen Ordförande 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Kari Järvinen Ordförande 
TeliaSonera AB Kari Järvinen  Ledamot
Tieto Oyj Kari Järvinen Ledamot 
Valmet Oyj Kari Järvinen Ordförande