Fin | Eng | Swe

Solidium som ägare

Solidium verkar som aktiv minoritetsägare i börsbolag. För att öka ägarvärdet utvecklar vi våra bolag långsiktigt med de metoder som står oss till förfogande som ägare.

Solidium är ägare i tretton bolag, där vi är den största eller en av de största ägarna.

Finska staten har en betydande roll som ägare av finländska börsbolag. Organiseringen av styrningen, målsättningarna för och transparensen i förvaltningen av statens börsinnehav har en stor betydelse för hur den finländska kapitalmarknaden fungerar. I Solidiums innehav ingår inte ett strategiskt intresse ur statens perspektiv, och en avyttring av ägandet förutsätter inte ett riksdagsbeslut.