Fin | Eng | Swe

Solidium i ett nötskal

MISSION
  • Vi förstärker och stabiliserar det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag. Vi ökar innehavens ekonomiska värde på lång sikt.
VISION
  • Våra innehav presterar bättre än sina jämförelsebolag.
VÄRDERINGAR
  • Professionalitet, initiativtagande, ansvarstagande, integritet och transparens.
PLACERINGS- VERKSAMHET
  • Vi äger minoritetsandelar i nationellt sett viktiga börsnoterade bolag.
  • Placeringsbesluten fattas på ekonomiska grunder.
  • Medlen från aktieförsäljningarna används för nya placeringar eller för att stärka våra nuvarande innehav. Vinstutdelningen från våra innehavsbolag utbetalas till staten.
VERKSAMHET SOM ÄGARE
  • Vi deltar i valet av styrelseledamöter i våra innehav genom valberedning tillsammans med andra storägare.
  • Vårt mål är att på längre sikt ha en egen styrelserepresentant i alla våra innehavsbolags styrelser.
VÅR EGEN VERKSAMHET
  • Vi har gedigen kunskap om ägande och placeringsverksamhet och vi är insatta i innehavsbolagens branscher. Vår personal är kompetent och motiverad och vi har kvalitets- och volymmässigt tillräckliga resurser för att genomföra vår strategi.