Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 

 

1.7.2018–30.6.2019

1.7.2017–30.6.2018

Rörelsevinst, mn €        

-3,9

-4,6

Periodens vinst, mn €   

297,2

349,6

Avkastning enligt marknadsvärden, %

-2,9

8,3

Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %

0,05

0,06

Substansvärde, mn €

7 340,8

8 009,9

Finansiella skulder, mn €

205,0

350,0

Soliditet, %

90

88

Vinstutdelning, mn €

338,0*

506,0

Genomsnittligt antal anställda

12

11

* Styreslsens förslag