Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 

 

1.7.2017–30.6.2018

1.7.2016–30.6.2017*

Rörelsevinst, mn €        

-4,6

-4,6

Periodens vinst, mn €   

349,6

304,6

Avkastning enligt marknadsvärden, %

8,3

32,4

Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %

0,06

0,07

Substansvärde, mn €

8 009,9

7 626,3

Finansiella skulder, mn €

350,0

350,0

Soliditet, %

88

85

Vinstutdelning, mn €

351,0

307,0

Genomsnittligt antal anställda

11

11

*Jämförelsesiffrorna för föregående räkenskapsperiod i tabellen är justerade enligt de nya redovisningsprinciperna.