Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 

  1.7.2016-30.6.2017 1.7.2015-30.6.2016 1.7.2014-30.7.2015 1.7.2013-30.6.2014 1.7.2012-30.6.2013
Rörelsevinst, miljoner euro 89,1 -3,5 534,5 400,3 65,5
Vinst före skatt, miljoner euro 1 146,6 -21,3 223,2 1 529,4 -216,4
Räkenskapsperiodens vinst, miljoner euro 1 032,6 11,2 216,6 1 449,9 -232,3
Avkastning på eget kapital, % 24,5 0,3 4,6 28,6 -4,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 25,1 -0,4 4,0 26,2 -3,6
Avkastning på placeringar till verkliga värden, % 32,4 -7,4 4,3 31,3 13,9
Verksamhetens förvaltningskostnadsförhållande, % 0,07 0,05 0,07 0,07 0,09
Eget kapital, miljoner euro 4 590,1 3 835,5 4 090,3 5 400,7 4 750,8
Substansvärde, miljoner euro 7 695,0 6 127,9 6 853,6 8 094,4 6 909,6
Långfristiga skulder, miljoner euro 350,0 350,0 350,0 950,0 600,0
Soliditetsgrad, % 90,9 91,6 81,1 83,9 88,5
Vinstutdelning för räkenskapsperioden, miljoner euro 307,0 278,0 266,0 1 527,0 800,0
Genomsnittligt antal anställda 11 12 12 11 11