Fin | Eng | Swe

Meddelanden

SOLIDIUM HAR FÖRVÄRVAT 4,3 % AV AKTIERNA I TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

1.6.2011

Solidium Oy och Outokumpu Oyj:s dotterbolag Outokumpu Mining Oy har idag 1.6.2011 avtalat om en aktieaffär, varmed Solidium har förvärvat alla de aktier i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj som Outokumpu Mining ägde, sammanlagt 10 522 366 aktier. Aktierna motsvarar 4,3 procent av Talvivaaras nuvarande aktiestock. Köpesumman för aktierna uppgår till 60 miljoner euro. Läs mer

SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

19.4.2011

Solidium Oy:s extra bolagsstämma har valt Markku Hyvärinen enligt sitt samtycke till ny styrelseledamot fr.o.m. 19.4.2011.Lauri Ihalainen har aviserat sin avgång 19.4.2011 från Solidiums styrelsemedlemskap efter att ha blivit vald som riksdagsledamot.Tilläggsuppgifter: Överdirektör Pekka Timonen, Avdelningen för ägarstyrning tel. (09) 1602 3000 Läs mer

Solidium Oy:s bolagsstämma

7.3.2011

Solidium Oy:s bolagsstämma har valt ekonomie magister Pekka Ala-Pietilä enligt sitt samtycke till ny styrelseordförande fr.o.m. 4.3.2011. Läs mer

Pekka Ala-Pietilä ny styrelseordförande för Solidium

14.2.2011

Solidium Oy:s bolagsstämma kommer den 4 mars 2011 att välja ekonomie magister Pekka Ala-Pietilä, 54, till ny styrelseordförande. Nuvarande ordförande, bergsrådet Keijo Suila, 65, fortsätter i sitt uppdrag fram till bolagsstämman. Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7-31.12.2010

18.1.2011

Avkastningen på Solidiums portfölj var 20,1 % under halvårsperioden och 24,7 % under de senaste 12 månaderna Solidium betalade 356 miljoner euro i dividend till finska staten Trots dividendutdelningen ökade Solidiums substansvärde under halvårsperioden med 856 miljoner euro och var vid halvårsperiodens slut 8 571 miljoner euro Solidium sålde aktier i Sponda Oyj för 176 miljoner euro Solidium sålde aktier i Tikkurila Oyj för 98 miljoner euro Solidium fick 8,3 miljoner euro vinstutdelning under h... Läs mer

Solidium har avyttrat alla sina aktier i Tikkurila Oyj

25.11.2010

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Försäljningsbeloppet uppgår till 98 miljoner euro Solidium har idag i ett accelererat erbjudandeförfarande sålt alla sina aktier i Tikkurila Oyj till inhemska och internationella institutionella placerare. Före försäljningen ägde Solidium 6 474 021 aktier i Tikkurila dvs. 14... Läs mer

Beslut av Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma samt publicering av årsberättelse

30.8.2010

Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 27 augusti 2010. Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.7.2009-30.6.2010. Solidiums resultat för räkenskapsperioden uppgick till 397 miljoner euro, substansvärdet var 7 715 miljoner euro och verksamhetens förvaltningskostnadsförhållande 0,05 %. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag betala 356 miljoner euro i dividend. Ett sa... Läs mer

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.1-30.6.2010

16.8.2010

• Vid halvårsperiodens slut var Solidiums substansvärde 7 715 miljoner euro. Portföljens avkastning var 3,8 % under halvårsperioden och 34,6 % under de senaste 12 månaderna • Solidiums resultat för räkenskapsperioden 1.7.2009-30.6.2010 uppgick till 397,2 miljoner euro• Solidium förvärvade 10,3 % av aktierna i Tieto Abp• Antalet portföljbolag ökade med ytterligare ett nytt bolag då Kemira Oyj delade ut aktier i dotterbolaget Tikkurila Oyj till sina aktieägare som vinst... Läs mer

Solidiums ägarandel i Tieto Abp överstiger 10 %

28.5.2010

Solidium Oy har ökat sin ägarandel till 10,0 procent av aktierna i Tieto Abp och är nu den största aktieägaren i Tieto. Bolaget är ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i Norden och världsledande inom vissa segment. Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10