Fin | Eng | Swe

Meddelanden

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I TELIASONERA

5.11.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM OY:S BOKSLUT OCH BESLUT PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

28.8.2014

Avkastningen på Solidiumssamtligaplaceringar var 31,3 procent och aktieplaceringar 34,1 procent under räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Läs mer

FAM och Solidium förutsätter att Stora Enso hittar en hållbar lösning på barnarbetsfrågan

23.4.2014

FAMs och Solidiums tal under Stora Ensos bolagstämma den 23 April 2014, sammanfattning: Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV A-AKTIER I SAMPO OCH EMISSIONEN AV MASSKULDEBREV SOM FÖRFALLER TILL BETALNING 2018 OCH ÄR KONVERTIBLA TILL A-AKTIER I SAMPO

25.2.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV A-AKTIER I SAMPO OCH EMITTERAR MASSKULDEBREV SOM ÄR KONVERTIBLA TILL A-AKTIER I SAMPO OCH FÖRFALLER TILL BETALNING 2018

24.2.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7-31.12.2013

29.1.2014

Avkastningen på Solidiums portfölj var 17,6 procent under rapportperioden och 23,3 procent under de senaste 12 månaderna Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten Trots vinstutdelningen ökade Solidiums substansvärde med 319 miljoner euro under halvårsperioden och var 7 229 miljoner euro vid periodens slut Solidium avyttrade aktier i TeliaSonera för 366 miljoner euro Solidium gav sitt stöd till betydande företags- och finansieringsarrangemang i Outokumpu E... Läs mer

SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN RAUTARUUKKI OCH SSAB TILL ETT BETYDANDE NORDISKT BOLAG MED FOCUS PÅ SPECIALSTÅL

22.1.2014

Solidium stöder det företagsarrangemang som Rautaruukki Abp och SSAB AB idag har publicerat. Rautaruukki och SSAB går samman till ett betydande nordiskt stålbolag med produktion även i Nordamerika och en stark global marknadsposition inom specialstål. Samgåendet försnabbar förverkligandet av bolagens fokusering på specialstål och möjliggör betydande synergifördelar på upp till 150 miljoner euro per år. Läs mer

SOLIDIUM STÖDER OUTOKUMPUS FÖRETAGSARRANGEMANG OCH AKTIEEMISSION

30.11.2013

Solidium Oy stöder Outokumpus plan att sälja VDM-specialmetallverksamheten och produktionsanläggningen i Terni (jämte mindre enheter) till ThyssenKrupp AG i utbyte mot en lånefordran på 1,3 miljarder euro. Som en del av arrangemanget kommer Outokumpus balansräkning att förstärkas genom en aktieemission om 650 miljoner euro och bolagets lånegivare kommer att förlänga löptiden för nuvarande lånefaciliteter samt bevilja tilläggsfinansiering. Läs mer

SOLIDIUM OY:S BOKSLUT OCH BESLUT PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

1.10.2013

Avkastningen på Solidiums portfölj uppgick till 13,9 procent under räkenskapsperioden 1.7.2012- 30.6.2013 Solidiums substansvärde på cirka 6,9 miljarder euro var oförändrat under räkenskapsperioden trots vinstutdelning på 0,8 miljarder euro Solidiums ordinarie bolagsstämma fattade beslut om vinstutdelning av sammanlagt 800 miljoner euro Heikki Bergholm och Eero Heliövaara har invalts som nya medlemmar i Solidiums styrelse Beslut av den ordinarie bolagsstämman Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I TELIASONERA

5.9.2013

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11