Fin | Eng | Swe

Meddelanden

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7-31.12.2014

29.1.2015

Avkastningen på Solidiums portfölj var -4,8 procent under rapportperioden och 6,2 procent under kalenderåret 2014 Solidiums resultat före nedskrivningar uppgick till 151 miljoner euro under halvårsperioden Solidium betalade 1 087 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten Solidiums substansvärde minskade med 1 452 miljoner euro under halvårsperioden till 6 642 miljoner euro pga vinstutdelningen och negativa värdeförändringar Samgåendet mellan Rautaruukki och SSAB förverkligades 29.7.2... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

17.12.2014

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 16 december 2014. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att som dividend betala 187 miljoner euro till finska staten.Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums place... Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I TELIASONERA

6.11.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I TELIASONERA

5.11.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM OY:S BOKSLUT OCH BESLUT PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

28.8.2014

Avkastningen på Solidiumssamtligaplaceringar var 31,3 procent och aktieplaceringar 34,1 procent under räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Läs mer

FAM och Solidium förutsätter att Stora Enso hittar en hållbar lösning på barnarbetsfrågan

23.4.2014

FAMs och Solidiums tal under Stora Ensos bolagstämma den 23 April 2014, sammanfattning: Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV A-AKTIER I SAMPO OCH EMISSIONEN AV MASSKULDEBREV SOM FÖRFALLER TILL BETALNING 2018 OCH ÄR KONVERTIBLA TILL A-AKTIER I SAMPO

25.2.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV A-AKTIER I SAMPO OCH EMITTERAR MASSKULDEBREV SOM ÄR KONVERTIBLA TILL A-AKTIER I SAMPO OCH FÖRFALLER TILL BETALNING 2018

24.2.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7-31.12.2013

29.1.2014

Avkastningen på Solidiums portfölj var 17,6 procent under rapportperioden och 23,3 procent under de senaste 12 månaderna Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten Trots vinstutdelningen ökade Solidiums substansvärde med 319 miljoner euro under halvårsperioden och var 7 229 miljoner euro vid periodens slut Solidium avyttrade aktier i TeliaSonera för 366 miljoner euro Solidium gav sitt stöd till betydande företags- och finansieringsarrangemang i Outokumpu E... Läs mer

SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN RAUTARUUKKI OCH SSAB TILL ETT BETYDANDE NORDISKT BOLAG MED FOCUS PÅ SPECIALSTÅL

22.1.2014

Solidium stöder det företagsarrangemang som Rautaruukki Abp och SSAB AB idag har publicerat. Rautaruukki och SSAB går samman till ett betydande nordiskt stålbolag med produktion även i Nordamerika och en stark global marknadsposition inom specialstål. Samgåendet försnabbar förverkligandet av bolagens fokusering på specialstål och möjliggör betydande synergifördelar på upp till 150 miljoner euro per år. Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10