Fin | Eng | Swe

Meddelanden

Solidium utökade sin röstandel i Stora Enso

28.6.2017

Solidium har förvärvat 5 659 099 Stora Ensos A-aktier och sålt 5 690 961 Stora Ensos R-aktier. Efter transaktionerna är Solidiums röstandel i Stora Enso 27,3 procent (25,1 %) och andel av aktierna 12,3 procent (12,3 %)."Stora Ensos A-aktier står sällan i större mängder till buds och vi ville utnyttja möjligheten. Vi avstod från motsvarande mängd R-aktier", konstaterar Antti Mäkinen, Solidiums verkställande direktör. Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)50 339 880... Läs mer

Solidium placerar i Konecranes Abp

24.5.2017

Solidium Oy har förvärvat 3,0 procent av aktierna i Konecranes Abp för 93,0 miljoner euro.Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. Koncernen har 17 000 anställda på 600 platser i 50 länder."Konecranes är ett utmärkt tillägg i Solidiums portfölj. Dess starka marknadspo... Läs mer

Antti Mäkinen har tillträtt posten som verkställande direktör för Solidium Oy

2.5.2017

Antti Mäkinen har tillträtt posten som verkställande direktör för Solidium Oy den 2 maj 2017. Han utnämndes till verkställande direktör den 27 januari 2017. Antti Mäkinen övergår till Solidium från Nordea var han har verkat under de senaste sju åren. Han har tidigare verkat som verkställande direktör på eQ Abp och som direktör på SEB Enskilda Securities.Tilläggsinformation: verkställande director Antti Mäkinen, tel. +358 10 830 8905Antti Mäkinens CV i huvuddrag: 1985-1996 Hannes Snellman Advokat... Läs mer

Antti Mäkinen utnämnd till verkställande direktör för Solidium Oy

27.1.2017

Solidium Oy har utnämnt Antti Mäkinen (55) till ny verkställande direktör. Antti Mäkinen verkar för tillfället som direktör på Nordea Corporate and Investment Banking i Finland. Han har tidigare verkat som verkställande direktör på eQ Abp och som direktör på SEB Enskilda Securities."Antti Mäkinens solida erfarenhet och sakkunskap motsvarar utmärkt profilen som Solidiums styrelse ansåg viktig när en ny verkställande direktör väljs. Antti har förutom erfarenhet som verkställande direktör inom fina... Läs mer

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.7–31.12.2016: UTMÄRKT AVKASTNING PÅ SOLIDIUMS AKTIEINNEHAV

25.1.2017

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 24,8 procent under rapportperioden och 18,0 procent under kalenderåret 2016 Läs mer

Solidiums verkställande direktör lämnar sitt uppdrag

21.10.2016

Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen lämnar sitt uppdrag i bolaget under år 2017. Beslutet att byta verkställande direktör fattades av bolagets styrelse i gott samförstånd med den verkställande direktören. Järvinens tjänsteförhållande upphör den 31 juli 2017. Järvinen fortsätter operativt som Solidiums verkställande direktör fram till den 31 januari 2017, varefter han fungerar som rådgivare till bolaget fram till upphörandet av tjänsteförhållandet. Rekryteringsprocessen av en ny verkst... Läs mer

Halvårsrapport 1.1–30.6.2016 och bokslut

8.9.2016

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2016 Läs mer

Beslut på Solidium Oy:s extra bolagsstämma: EN NY STYRELSE VALDES FÖR BOLAGET MED HARRI SAILAS SOM ORDFÖRANDE

1.8.2016

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors 29.7.2016. På stämman valdes en ny styrelse för bolaget från och med 1.8.2016. Läs mer

SOLIDIUM DELTAR I SSAB AB:S FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION PÅ 5 MILJARDER KRONOR

22.4.2016

Solidium använder sin teckningsrätt i sin helhet Läs mer

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.7–31.12.2015: AVKASTNINGSNIVÅN BLEV SVAG I OCH MED DET FORTSATTA TRYCKET PÅ METALLMARKNADEN

21.1.2016

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -3,6 procent under rapportperioden och 6,3 procent under kalenderåret 2015 Solidium betalade i oktober 266 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten De finansiella skulderna minskade klart i och med återbetalningen av det konvertibla masskuldebrevslånet på 600 miljoner euro Solidiums substansvärde minskade med 464 miljoner euro under halvårsperioden till 6 390 miljoner euro pga vinstutdelningen och negativa värdeförändringar Solidium utökade... Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11