Fin | Eng | Swe

Meddelanden

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV STORA ENSO R-AKTIER

11.6.2018

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV A-AKTIER I SAMPO

13.3.2018

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

Solidium placerar i Nokia Abp

13.3.2018

Solidium Oy har förvärvat 3,3 procent av aktierna i Nokia Abp för cirka 844 miljoner euro. Aktierna har förvärvats på marknaden under början av detta år. Nokia utgör efter aktieförvärven cirka 11 procent av Solidiums aktieplaceringar, vilka totalt uppgår till cirka 8,4 miljarder euro. Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV A-AKTIER I SAMPO

12.3.2018

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7.–31.12.2017

12.2.2018

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 4,0 procent under rapportperioden och 12,9 procent under kalenderåret 2017 Solidiums substansvärde minskade med 39 miljoner euro under halvårsperioden pga. vinstutdelningen på 307 miljoner euro och var 7 656 miljoner euro i slutet av översiktsperioden Solidiums ordinarie bolagsstämma beslutade om en vinstutdelning på 307 miljoner euro och Timo Ahopelto valdes som ny medlem till styrelsen för bolaget I enlighet med den nya strategin har Solidiums verk... Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I TELIA COMPANY

8.2.2018

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSolidium har i ett accelererat auktionsförfarande till internationella och nordiska institutionella placerare sålt alla sina 137 123 642 aktier i Telia Company, dvs. cirka 3,2 procent av de emitterade aktierna i Telia Company (”Aktieförsäljningen”), för ett försäljningspris s... Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I TELIA COMPANY

7.2.2018

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSolidium har idag 7.2.2018 offentliggjort ett erbjudande av alla sina aktier i Telia Company dvs. 137 123 642 aktier motsvarande cirka 3,2 procent av de emitterade aktierna i Telia Company (”Aktieförsäljning”). Aktieförsäljningen inleds omedelbart. Vid Aktieförsäljningen erbj... Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I SSAB

1.2.2018

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I SSAB

31.1.2018

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2017 och bokslut

26.9.2017

Halvårsperioden 1.1–30.6.2017 Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11