Fin | Eng | Swe

Meddelanden

EIJA AILASMAA AVGÅR FRÅN SOLIDIUMS STYRELSE

24.4.2015

Eija Ailasmaa har meddelat om sin avgång från uppdraget som viceordförande i Solidium Oy:s styrelse.”Eija Ailasmaa har varit Solidiums styrelsemedlem från början av bolagets verksamhet. Vi tackar Eija för hennes utmärkta insats som bolagets styrelsemedlem,” konstaterar Solidiums styrelseordförande Heikki Bergholm.Tilläggsuppgifter: Styrelseordförande Heikki Bergholm, tel. 050 022 7193Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och st... Läs mer

Pressmeddelande av avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli: SOLIDIUM BYTER STYRELSEORDFÖRANDE

22.4.2015

Specialuppgiftsbolaget Solidium Oy:s extra bolagsstämma beslutade befria Pekka Ala-Pietilä från styrelsemedlemskap och samtidigt från uppgiften som styrelseordförande i bolaget. Solidium ägs i sin helhet av staten. Heikki Bergholm, som tidigare varit styrelsemedlem i bolaget, valdes till tillfällig styrelseordförande. Till övriga delar förblir styrelsens sammansättning oförändrad.”Jag tackar styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä för hans arbete i bolaget. Den tjänstemannaarbetsgrupp som jag tidig... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH HÄNDELSER I BÖRJAN AV ÅRET

4.3.2015

Beslut av Solidium Oy:s extra bolagsstämma: en extra utdelning på 440 miljoner euro till staten Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I TELIASONERA

11.2.2015

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSolidium har idag 11.2.2015 i ett accelererat auktionsförfarande till internationella och nordiska institutionella placerare sålt 200 miljoner aktier i TeliaSonera AB, dvs. ca 4,6 procent av de emitterade aktierna i TeliaSonera (”Aktieförsäljningen”), för ett försäljningspris... Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I TELIASONERA

10.2.2015

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSolidium har idag 10.2.2015 offentliggjort ett erbjudande av 175 miljoner aktier i TeliaSonera AB dvs. cirka 4,0 procent av de emitterade aktierna i TeliaSonera (”Aktieförsäljning”). Aktieförsäljningen inleds omedelbart. Vid aktieförsäljningen erbjuds aktier i TeliaSonera til... Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7-31.12.2014

29.1.2015

Avkastningen på Solidiums portfölj var -4,8 procent under rapportperioden och 6,2 procent under kalenderåret 2014 Solidiums resultat före nedskrivningar uppgick till 151 miljoner euro under halvårsperioden Solidium betalade 1 087 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten Solidiums substansvärde minskade med 1 452 miljoner euro under halvårsperioden till 6 642 miljoner euro pga vinstutdelningen och negativa värdeförändringar Samgåendet mellan Rautaruukki och SSAB förverkligades 29.7.2... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

17.12.2014

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 16 december 2014. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att som dividend betala 187 miljoner euro till finska staten.Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums place... Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I TELIASONERA

6.11.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I TELIASONERA

5.11.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8