Fin | Eng | Swe

Meddelanden

Sammanfattning av meddelanden om att statens aktier i Elisa Abp övergick till Solidium Oy

29.6.2009

Finska staten överlät den 11 juni alla sina 16 006 000 aktier i Elisa Abp, ca 9,62 procent av Elisa Abp:s aktiestock, till Solidium Oy som apport. Elisa-aktiens överlåtelsevärde var den offentliga handelns slutkurs 11.6.2009 på Helsingforsbörsen, 10,84 euro/aktie. Som en följd av överlåtelsen höjdes Solidiums eget kapital med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet 173 505 040 euro. Läs mer

Solidium deltog med full egen andel i Sponda Oyj:s företrädesrättsemission på 208 miljoner euro

25.6.2009

Sponda Oyj:s styrelse beslutade 25.5.2009 med befullmäktigande av den extra bolagsstämman att genomföra en företrädesrättsemission på 208 miljoner euro. Sponda ordnade emissionen för att förstärka sin balans och förbättra sin likviditet. Solidium Oy, som före emissionen ägde 34,3 procent av aktierna i Sponda, hade före den extra bolagsstämman meddelat bolaget att Solidium stöder den planerade aktieemissionen genom att rösta för den vid bolagsstämman och genom att teckna sin egen del av de aktier... Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12