Fin | Eng | Swe

Meddelanden 2015

Beslut på Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma: DIVIDENDUTBETALNINGEN PÅ 266 MILJONER EURO FASTSTÄLLDES

30.10.2015

Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.10.2015. Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2014–30.6.2015. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens för... Läs mer

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2015 och bokslut: AKTIEAVKASTNINGEN FÖRBÄTTRADES BETYDLIGT EFTER DEN SVAGA HÖSTEN

3.9.2015

Sex månaders perioden 1.1–30.6.2015 Avkastningen på Solidiums samtliga placeringar var 9,7 procent och aktieplaceringar 10,3 procent. Solidium minsk... Läs mer

EIJA AILASMAA AVGÅR FRÅN SOLIDIUMS STYRELSE

24.4.2015

Eija Ailasmaa har meddelat om sin avgång från uppdraget som viceordförande i Solidium Oy:s styrelse.”Eija Ailasmaa har varit Solidiums styrelsemedlem från början av bolagets verksamhet. Vi ... Läs mer

Pressmeddelande av avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli: SOLIDIUM BYTER STYRELSEORDFÖRANDE

22.4.2015

Specialuppgiftsbolaget Solidium Oy:s extra bolagsstämma beslutade befria Pekka Ala-Pietilä från styrelsemedlemskap och samtidigt från uppgiften som styrelseordförande i bolaget. Solidium ägs i sin ... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH HÄNDELSER I BÖRJAN AV ÅRET

4.3.2015

Beslut av Solidium Oy:s extra bolagsstämma: en extra utdelning på 440 miljoner euro till staten Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors 4.3.2015. Bolagsstämman... Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I TELIASONERA

11.2.2015

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRB... Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I TELIASONERA

10.2.2015

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRB... Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7-31.12.2014

29.1.2015

Avkastningen på Solidiums portfölj var -4,8 procent under rapportperioden och 6,2 procent under kalenderåret 2014 Solidiums resultat före nedskrivningar uppgick till 151 mil... Läs mer