Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 31.12.2018

  6 mån. 12 mån. 5 år

Från grundandet
av Solidium

Avkastning på samtliga placeringar, % -16,6 -13,0 5,2 10,0
Avkastning på aktieinnehaven, % -16,9 -13,1 5,7 10,3

Obs.
-Avkastning på samtliga placeringar omfattar aktie- och penningmarknadsplaceringar
-Solidium grundades 11.12.2008