Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 30.6.2017

  6 mån. 12 mån. 5 år

Från grundandet
av Solidium

Avkastning på samtliga placeringar, % 8,1 32,4 13,8 13,3
Avkastning på aktieinnehaven, % 8,5 35,5 14,8 13,6

Obs.
-Avkastning på samtliga placeringar omfattar aktie- och penningmarknadsplaceringar
-Nyckeltal över ett år årliga
-Solidium grundades 11.12.2008