Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 31.12.2020

  6 mån. 12 mån. 5 år

Från grundandet
av Solidium

Avkastning på samtliga placeringar, % 13,0 5,5 6,6 10,1
Avkastning på aktieinnehaven, % 13,5 5,6 7,1 10,3

Obs.
-Avkastning på samtliga placeringar omfattar aktie- och penningmarknadsplaceringar
-Solidium grundades 11.12.2008