Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 30.6.2018

  6 mån. 12 mån. 5 år

Från grundandet
av Solidium

Avkastning på samtliga placeringar, % 4,3 8,3 12,7 12,7
Avkastning på aktieinnehaven, % 4,5 8,8 13,5 13,0

Obs.
-Avkastning på samtliga placeringar omfattar aktie- och penningmarknadsplaceringar
-Solidium grundades 11.12.2008