Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 31.12.2017

  6 mån. 12 mån. 5 år

Från grundandet
av Solidium

Avkastning på samtliga placeringar, % 3,8 12,2 12,8 12,9
Avkastning på aktieinnehaven, % 4,0 12,9 13,5 13,3

Obs.
-Avkastning på samtliga placeringar omfattar aktie- och penningmarknadsplaceringar
-Nyckeltal över ett år årliga
-Solidium grundades 11.12.2008