Fin | Eng | Swe

Innehav

Aktieinnehaven i Solidiums portfölj:

Företag Antal aktier Värde
(milj.€)
Ägarandel
(%)
Slutkurs
Elisa Oyj 16 801 000 581 10.0 34.59
Kemira Oyj 25 896 087 288 16.7 11.11
Konecranes Oyj 3 275 389 131 4.2 40.14
Metso Oyj 22 374 869 693 14.9 30.97
Outokumpu Oyj 95 044 385 864 22.8 9.09
Outotec Oyj 27 265 232 187 14.9 6.84
Sampo Oyj A 66 657 360 3033 11.9 45.50
SSAB AB A * 26 448 015 113 8.7 4.29
SSAB AB B * 149 736 423 525 20.6 3.50
Stora Enso Oyj A ** 61 255 036 769 34.7 12.56
Stora Enso Oyj R ** 35 792 540 449 5.8 12.55
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 318 329 000 10 7.6 0.03
Telia Company AB 137 123 642 554 3.2 4.04
Tieto Oyj 7 415 418 199 10.0 26.90
Valmet Oyj 16 695 287 267 11.1 15.97
 
TOTALT:   8 663    

* Solidium Oy:s andel av SSAB AB:s alla aktier var 17,1 % och av alla röster 11,0 %.

** Solidium Oy:s andel av Stora Enso Oyj:s alla aktier var 12,3 % och av alla röster 27,3 %.