Fin | Eng | Swe

Innehav

Aktieinnehaven i Solidiums portfölj:

Företag Antal aktier Värde
(milj.€)
Ägarandel
(%)
Slutkurs
Elisa Oyj 16 801 000 614 10.0 36.55
Kemira Oyj 25 896 087 288 16.7 11.14
Konecranes Oyj 3 275 389 132 4.2 40.36
Metso Oyj 22 374 869 694 14.9 31.00
Outokumpu Oyj 95 044 385 846 22.8 8.90
Outotec Oyj 27 265 232 180 14.9 6.61
Sampo Oyj A 66 657 360 3015 11.9 45.23
SSAB AB A * 26 448 015 115 8.7 4.35
SSAB AB B * 149 736 423 533 20.6 3.56
Stora Enso Oyj A ** 61 255 036 758 34.7 12.38
Stora Enso Oyj R ** 35 792 540 440 5.8 12.30
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 318 329 000 10 7.6 0.03
Telia Company AB 137 123 642 563 3.2 4.11
Tieto Oyj 7 415 418 200 10.0 27.00
Valmet Oyj 16 695 287 264 11.1 15.83
 
TOTALT:   8 653    

* Solidium Oy:s andel av SSAB AB:s alla aktier var 17,1 % och av alla röster 11,0 %.

** Solidium Oy:s andel av Stora Enso Oyj:s alla aktier var 12,3 % och av alla röster 27,3 %.